Diagnose og behandling

diagnose-behandling-oslo

Diagnose og behandling baseres på at det fysiologiske, psykiske og ytre forhold må ses i sammenheng for å forstå årsaksfaktorer til en persons helse og sykdom. En plage eller sykdom med tilsynelatende like symptomer kan ha ulike årsakssammenhenger. Derfor er akupunkturbehandling individuelt tilpasset pasienten.

Kinesisk medisinsk diagnose

Kinesisk medisinsk diagnose kan for mange virke underlige når behandleren spør om å få se på tungen, tar puls eller spør om vannlating og avføring, som du ikke forstår har en direkte sammenheng med de plager du kommer for. Det er en del av kinesisk medisinsk diagnose, utviklet gjennom tusener av år, for å avdekke mønstre av tegn og symptomer, som beskriver mye om din helse og hvordan den kan forbedres.

Kinesisk diagnose baseres på teorier om at tegn og ytre symptomer gjenspeiler tilstander av de indre organene.  Det er utviklet teorier om sammenhenger mellom ytre tegn og indre ubalanser. Dette erstatter ikke presise vestlig medisinske prøver og undersøkelser, men kan være en meget god hjelp til å avdekke mønstre av ubalanser i kroppen, som kan være et bakteppe for en plage, hvorfor den ikke går over eller er gjentagende.

Din behandler vil diagnostisere din situasjon ved å bruke det kinesisk medisin kaller de 4 metodene.

Se

Spørre

Høre og Lukte

Palpere

Vi ser bl.a. på din tunge for å vurdere farge, form, belegg og sprekker på tungen. Behandleren registrerer også utstråling fra øyne, kroppsholdning og farge på huden. Kinesisk medisin har 10 hovedområder av spørsmål. De er detaljerte for å få et nyansert bilde og beskrivelse om din generelle helse og sykehistorie. Du kan bli overrasket over noen av dem, som: Har du kalde hender og føtter? Får du lett blåmerker? Kan du beskrive avføringen? Er det noen smaker du foretrekker osv. Svarene gir behandleren verdifull informasjon. Behandleren vil lytte til lyden av din stemme og pust. Du kan også få spørsmål om lukt av din urin og avføring. Din behandler kan presse på ulike områder på kroppen og akupunkturpunkter for å søke etter ømme områder eller kjenne på temperaturforskjeller. Det utføres en pulsdiagnose, som er å vurdere hastighet, dybde, styrke og kvalitet på pulsen ved begge håndleddene.

All innhentet informasjon blir analysert og gruppert i forhold til hvordan de ulike symptomer og tegn anses å ha en sammenheng. Dette danner grunnlaget for diagnosen og valg av behandlingsmetoder.