Diagnose og behandling

Diagnose og behandling baseres på at det fysiologiske, psykiske og ytre forhold må ses i sammenheng for å forstå årsaksfaktorer til en persons helse og sykdom. En plage eller sykdom med tilsynelatende like symptomer kan ha ulike årsakssammenhenger. Derfor er akupunkturbehandling
individuelt tilpasset pasienten. Diagnosen basert på kinesisk medisin, erstatter ikke presise vestlig medisinske prøver og undersøkelser.  Men, det kan være en meget god hjelp til å avdekke mønstre av ubalanser i kroppen, som kan være et bakteppe for at en plage ikke går over eller er gjentagende.

Kinesisk medisinsk diagnoseta pulsen, kinesisk medisin

Kinesisk medisinsk diagnose kan for mange virke underlig når behandleren spør om å få se på tungen, tar puls eller spør om vannlating og avføring, som du ikke forstår har en direkte sammenheng med de plager du kommer for. Det er en del av kinesisk medisinsk diagnose, utviklet gjennom tusener av år, for å avdekke mønstre av tegn og symptomer, som beskriver mye om din helse og hvordan den kan forbedres.

Akupunktøren vil diagnostisere din situasjon ved å bruke det kinesisk medisin kaller de 4 metodene.

Se

Spørre

Høre og Lukte

Palpere

Vi ser bl.a. på din tunge for å vurdere farge, form, belegg og sprekker på tungen. Behandleren registrerer også utstråling fra øyne, kroppsholdning og farge på huden. Kinesisk medisin har 10 hovedområder av spørsmål. De er detaljerte for å få et nyansert bilde og beskrivelse om din generelle helse og sykehistorie. Du kan bli overrasket over noen av dem, som: Har du kalde hender og føtter? Får du lett blåmerker? Kan du beskrive avføringen? Er det noen smaker du foretrekker osv. Svarene gir behandleren verdifull informasjon. Behandleren vil lytte til lyden av din stemme og pust. Du kan også få spørsmål om lukt av din urin og avføring. Din behandler kan presse på ulike områder på kroppen og akupunkturpunkter for å søke etter ømme områder eller kjenne på temperaturforskjeller. Det utføres en pulsdiagnose, som er å vurdere hastighet, dybde, styrke og kvalitet på pulsen ved begge håndleddene.

All innhentet informasjon blir analysert og gruppert i forhold til hvordan de ulike symptomer og tegn anses å ha en sammenheng. Dette danner grunnlaget for diagnosen og valg av behandlingsmetoder.

 

Behandlingsmetoder

Valg av behandlingsmetoder er basert på Kinesisk medisinsk diagnose, som tar hensyn til at det fysiologiske, psykiske og ytre forhold må ses i en sammenheng for å forstå årsaksfaktorer til en persons helse og sykdom. En plage eller sykdom med tilsynelatende like symptomer kan ha ulike årsakssammenhenger. Derfor er akupunkturbehandling individuelt tilpasset pasienten

Akupunkturbehandling

En akupunkturbehandling kan utføres med nåler eller i kombinasjon med andre metoder som moxa, kopping, elektroakupunktur og kostholdsveiledning.

Det blir satt meget tynne sterile engangsnåler i spesifikke akupunkturpunkter på kroppen. Nålene er meget tynne, så det gir lite ubehag. De fleste opplever det smertefritt. Når nålene er satt, kjenner du dem ikke. Du ligger med nålene fra ca 20-30 min. De fleste opplever at kroppen slapper ekstra godt av mens de ligger med nålene.

Moxamoxanål for akupunkturbehandling

Moxa er en varmebehandling som kan anvendes alene eller sammen med akupunktur.

Moxa er tørket burot som presses sammen til små kjegler eller til en sigarlignende form.

Den kan settes direkte på en nål eller holdes over huden. På større områder som på magen eller nedre del av ryggen brukes ofte en boks som fylles med moxa. Moxaen tennes på og tilfører en varme som forsterker effekten av akupunkturpunkter eller øker vital energi (Qi) og blodsirkulasjonen i det området som behandles.

Koppingkopping som behandling

Kopping er en behandling som kan anvendes alene eller sammen med akupunktur.

Bambus eller glasskopper settes på huden etter at oksygen er fjernet fra koppene. Det danner et vakuum som gjør at koppene suger seg fast i huden. De kan plasseres over spesifikke akupunkturpunkter, over nåler eller på områder med stiv og/ eller smertefull muskulatur. Behandlingen bidrar til å øke effekten av akupunkturpunkter eller å øke vital energi (Qi) og blodsirkulasjon i det behandlede området. Kopping kan anvendes for flere tilstander som for eksempel stivhet og smerte i rygg, nakke, skulder og for vanlig forkjølelse,
influensa og astma.

Koppingmassasje

Koppingmassasje har samme virkningsmekanisme som nevnt over. Under massasjen utføres flere teknikker, deriblant å føre koppen frem og tilbake over et større område på kroppen. Huden smøres først inn med olje slik at koppen lett kan beveges. De vanligste områdene er nakke og rygg der muskulaturen er stiv og/eller smertefull.