Hva behandles

Akupunktur er en trygg behandlingsmetode som kan anvendes alene eller sammen med annen medisinsk behandling. Mange mennesker bruker akupunktur for å få hjelp med spesifikke symptomer eller sykdommer. Andre velger akupunktur for å opprettholde en god helse ut fra et forebyggende perspektiv, eller for å bedre deres generelle opplevelse av velvære.

Akupunktur er fordelaktig i å behandle fysiske problemer relater til spenninger, stress og psykiske tilstander.

Nedenfor er det gitt en liste over tilstander som kan behandles med akupunktur. Har du spørsmål om tilstander som ikke er nevnt i listen, om akupunktur er noe for deg, ta gjerne kontakt for informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.

Mange mennesker kommer tilbake igjen for akupunkturbehandling da de opplever det fordelaktig for det de søker hjelp for.

Les mer her om vanlige lidelser som kan behandles med akupunktur: Vanlige lidelser.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anerkjenner bruk av akupunktur i behandling av ulike sykdommer og tilstander, se rapport.

Informasjon om akupunkturforskning, følg lenkene på høyere side.

akupunkturforeningen
brittish acupuncture council
journal of chinese medicine