I anledning akupunkturens dag er stress valgt som tema

Stress kan sies å være en reaksjon på situasjoner som oppleves belastende og ubehagelige. Det er en måte å håndtere hverdagen på, som også må ses på som en positiv egenskap. Stress er ikke en diagnose eller sykdom.

Stress kan være belastende for vår psyke og fysiske kropp når belastningene blir langvarige og vi føler vi ikke mestrer utfordringene i hverdagen. Kroppen får da ikke den hvile den trenger for å fungere optimalt.

Klarer du ikke å slippe en ubehagelig følelse, går og grubler, slapper ikke av, føler du må ha kontroll hele tiden, kan kroppen komme i en «på vakt» tilstand og forhindrer kroppen å komme i hvilemodus.

Stressrelaterte plager kan vise seg som muskelsmerter, hodepine, migrene, søvnproblemer, tretthet, høyt blodtrykk, humørsvingninger og fordøyelsesproblemer. Vi reagerer forskjellige på stress. En kan få stive nakkemuskler og hodepine mens en annen får søvnproblemer.

Ut fra et helhetlig perspektiv av de ulike faktorer som medfører ulike stressreaksjoner i kroppen, kan akupunktur spesifikt påvirke disse og hjelpe til å utligne spenningsforholdene. Behandlingen vil også fokusere på å styrke kroppens mulighet til å møte ulike utfordringer i hverdagen.

Få info fra oss

Få info fra oss om temakvelder og annet. Vi deler selvfølgelig ikke din e-postadresse med noen. Nyhetsbrevet kommer en sjelden gang, så vi spammer ikke.

Indre ro? Effektiv behandling av stress og stressrelaterte lidelser

av akupunktør John Erling Håndstad, akupunktør og nestleder i Akupunkturforeningen

Stress er blitt en del av vårt moderne samfunn. Mange nordmenn er belastet med høye stressnivåer og plager som er assosiert med stress. En undersøkelse utført av British Acupuncture Council viser at graden av stress i befolkningen har økt markant de siste 10 år. Svært mange innrømmer å leve i lange perioder med vedvarende høye stressnivåer til tross for at de vet at dette skader helsen på lang sikt. Undersøkelsen viser at de selv føler dette er noe de må leve med og at stresset er en uunngåelig del av hverdagen. Akupunktur kan vise til gode resultater på stress og stressrelaterte plager. For de som ønsker å få sitt stress nivå tilbake i kontrollerte former kan akupunk¬turbehandling utført av dyktige akupunktører i sterk grad bidra til dette (1). Les mer