Diagnose og behandling

diagnose-behandling-osloDiagnose og behandling baseres på at det fysiologiske, psykiske og ytre forhold må ses i sammenheng for å forstå årsaksfaktorer til en persons helse og sykdom. En plage eller sykdom med tilsynelatende like symptomer kan ha ulike årsakssammenhenger. Derfor er akupunkturbehandling individuelt tilpasset pasienten.

Diagnose

Vi utfører en grundig undersøkelse og utspørring for å få et nyansert bilde og beskrivelse om din generelle helse og sykehistorie. Relevante spørsmål blir stilt som for eksempel om det oppleves at det er en sammenheng mellom dine beskrevne symptomer sett i forhold til klima, årstid, stress, emosjoner, arbeidsforhold, kosthold, drikke og fysisk aktivitet.

Tungediagnostikk utføres for å vurdere farge, form, belegg og sprekker på tungen. Pulsdiagnostikk utføres for å vurdere hastighet, dybde, styrke og kvalitet på pulsen ved begge håndleddene. Begge metodene bidrar til nyansert informasjon om kvantitet og kvalitet av kroppens vitale energi (Qi).

All innhentet informasjon blir analysert og gruppert i karakteristiske mønstre (syndromer) i forhold til hvordan de ulike symptomer og tegn anses å ha en sammenheng. Dette danner grunnlaget for diagnosen som utgangspunkt for behandlingen.

Behandling

En akupunkturbehandling kan utføres med nåler eller i kombinasjon med andre metoder som moxa, kopping, elektroakupunktur og kostholdsveiledning.

En ubalanse av vital energi (Qi) sirkulasjonen gjennom energikretsløpet (meridianer) i kroppen for eksempel emosjoner, fysisk stress, kosthold og konstitusjon, kan resultere i ulike helsetilstander.

Det blir satt meget tynne sterile engangsnåler i spesifikke akupunkturpunkter langs meridianene for å stimulere, regulere og fremme en fri flyt av kroppens vitale energi (Qi), som påvirker kroppens mulighet til å gjenopprette balanse i energikretsløpet. Det påvirker kroppens egen helbredelsesprosess.

Moxa

akupunktur-moxa-behandling

Moxa er en varmebehandling som kan anvendes alene eller sammen med akupunktur.

Moxa er tørket burot som presses sammen til små kjegler eller til en sigarlignende form.

Den kan settes direkte på en nål eller holdes over huden. På større områder som på magen eller nedre del av ryggen brukes ofte en boks som fylles med moxa. Moxaen tennes på og tilfører en varme som forsterker effekten av akupunkturpunkter eller øker vital energi (Qi) og blodsirkulasjonen i det området som behandles.

Kopping

oslo-koppingKopping er en behandling som kan anvendes alene eller sammen med akupunktur.

Bambus eller glasskopper settes på huden etter at oksygen er fjernet fra koppene. Det danner et vakuum som gjør at koppene suger seg fast i huden. De kan plasseres over spesifikke akupunkturpunkter, over nåler eller på områder med stiv og/ eller smertefull muskulatur. Behandlingen bidrar til å øke effekten av akupunkturpunkter eller å øke vital energi (Qi) og blodsirkulasjon i det behandlede området. Kopping kan anvendes for flere tilstander som for eksempel stivhet og smerte i rygg, nakke, skulder og for vanlig forkjølelse, influensa og astma.

Koppingmassasje

Koppingmassasje har samme virkningsmekanisme som nevnt over. Under massasjen utføres flere teknikker, deriblant å føre koppen frem og tilbake over et større område på kroppen. Huden smøres først inn med olje slik at koppen lett kan beveges. De vanligste områdene er nakke og rygg der muskulaturen er stiv og/eller smertefull.